9.9 389 reviews
Beste
Advies
Kantoor
Haarlem
Advies keuze logo

De top 3 meest voorkomende misverstanden bij kinder- en partneralimentatie.

 In echtscheidingen

Er zijn veel misverstanden als het gaat om alimentatie. Dit betreft zowel misverstanden bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie. Op de website van De Scheidingsplanner Haarlemmermeer (www.scheidingsplannerhaarlemmermeer.nl) treft u de volledige top 10 aan van meest voorkomende misverstanden.

Kinderalimentatie;

  1. Het betalen van kinderalimentatie kan worden uitgesloten

Dit mag niet. U bent vrij om afspraken te maken over de hoogte van de verschuldigde kinderalimentatie, maar een afspraak waarin betaling van kinderalimentatie wordt uitgesloten is niet rechtsgeldig.

  1. Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen

Ook al wordt de zorg voor de kinderen (min of meer) gelijk verdeeld dan kan er alsnog kinderalimentatie worden vastgesteld. Bijvoorbeeld in het geval dat de ene ouder meer draagkracht heeft dan de ander en een bijdrage in de kosten van de andere ouder noodzakelijk is.

  1. Als afspraken niet worden nagekomen, mag de betaling worden gestopt

Al komt de ouder die de kinderalimentatie ontvangt andere afspraken niet na, dan nog moet u blijven doorbetalen. U mag dus niet uit eigen beweging de betaling van de kinderalimentatie staken of opschorten.

Partneralimentatie;

  1. Er is altijd recht op alimentatie

U heeft niet automatisch recht op alimentatie wanneer u gaat scheiden. Er gelden hiervoor een aantal voorwaarden. U heeft recht op partneralimentatie, alleen als u niet (volledig) in uw eigen onderhoud kunt voorzien.

  1. Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

Het is erg pijnlijk als uw partner is vreemd gegaan. Vreemdgaan speelt echter juridisch gezien nauwelijks een rol. Als uw partner overspel heeft gepleegd, dan vervalt zijn/haar recht op alimentatie normaal gesproken niet.

  1. Partneralimentatie eindigt als ex een nieuwe relatie heeft

Als de alimentatie ontvangende ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner, vervalt de partneralimentatie. Als er wel een relatie met een nieuwe partner is, maar er wordt niet samengewoond, dan loopt de partneralimentatie gewoon door.

Wilt u meer weten over alimentatie of wilt u een herberekening van alimentatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons op. Bel 023 – 205 20 10 of stuur een e-mail naar haarlemmermeer@scheidingsplanner.nl. Vraag naar Birgit van Greunsven.

 

Plaats een reactie

Start met typen en druk op Enter om te zoeken