9.9 389 reviews
Beste
Advies
Kantoor
Haarlem
Advies keuze logo

Spelregels De Scheidingsplanner

 1. De partners zijn bereid naar elkaar te luisteren en te zoeken naar compromissen.
 2. Zij zullen juiste en volledige informatie aan elkaar en De Scheidingsplanner verstrekken.
 3. De partners zullen zich met respect tegenover elkaar en De Scheidingsplanner gedragen.
 4. Een voorstel van de ene partner aan de andere partner wordt gedaan onder voorbehoud van alle rechten en weren. Een overeenkomst tussen de partners komt pas tot stand door de ondertekening van het scheidingsconvenant door beide partners.
 5. Deelafspraken zijn bindend indien dit uitdrukkelijk is overeen gekomen en schriftelijk is vastgelegd, ook indien er geen convenant tot stand komt.
 6. De Scheidingsplanner onderhoudt slechts contact met de partners gezamenlijk, tenzij het betreft het maken van afspraken of andere niet-inhoudelijke contacten.
 7. De Scheidingsplanner kan andere deskundigen (zoals accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten en actuarissen) inschakelen, met instemming van de partners.
 8. Het staat de partners vrij om advies in te winnen van een andere adviseur.
 9. Al hetgeen door de partners wordt medegedeeld in het kader van de scheidingsplanning is vertrouwelijk. De Scheidingsplanner verplicht zich tot strikte geheimhouding inzake alle financiële zaken die bekend zijn van haar cliënten. Zonder nadrukkelijke toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt.
 10. Indien tussen partijen geen convenant tot stand komt en tussen hen een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de gevolgen van de scheiding, zullen partijen geen mededelingen doen over hetgeen in de scheidingsplanning aan de orde is geweest en geen stukken aan de rechter overleggen. Zij zullen De Scheidingsplanner niet als getuige oproepen.
 11. De Scheidingsplanner beëindigt de bemiddeling indien:
  1. één van de partners niet langer bereid is aan het overleg deel te nemen of de aanwijzingen van De Scheidingsplanner weigert op te volgen en daarin volhardt;
  2. naar het oordeel van De Scheidingsplanner het overleg niet binnen een redelijke termijn kan leiden tot overeenstemming tussen de partners.
Gratis boekje

Gratis boekje “Een nieuwe start”

boekje-scheidingsplanner-1502Een informatief boekje waarin u een aantal handvatten krijgt aangereikt om uw scheiding voor te bereiden. Het boekje wordt in een discrete envelop verzonden.

 • Hidden

Afspraak maken

Maak een afspraak

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op op het tijdstip dat u wenst of bel direct:

023 – 8 200 300

Start met typen en druk op Enter om te zoeken